JAZZ & CLASSIC CROSSOVER: Noční Optika - křest CD

JAZZ & CLASSIC CROSSOVER
Noční Optika - křest CD

pátek 24/11/2017 od 19:00

Instrumentální kvintet složený z muzikantů, jejichž výchozím polem je zčásti jazz, zčásti hudba klasická. Výsledkem je jakási periferie – předměstí jazzového mainstreamu, kam probleskují ozvuky pulsující horečky metropole i vanutí zšeřelých hladin lesních tůní. Meditace neurotikova a úprk flegmatika zde splývají v herbář pozapomenutých živočichů.

"Jako noční zvíře počíná si Noční optika nečekaně: stoupá na scény osvícené přízní publika a vystavuje se nemilosrdné záři vlastní invence i reflektorům kritiky. Po patnácti letech nepřirozeného chování projevují se okluzní poruchy v duševním klimatu kapely v podobě neartikulovaných non, obav z osmin a vytěsněných variací, jež se zvrhaly ve frustrované furioso i Komplexní Bluesovou Truchlivost. Horké froté, studený sulc a jiné terapeutické metody hanebně ztroskotaly. Zbývala naděje poslední – terapie kognitivně behaviorální. Muka i slasti terapeutického procesu vtěleny do hudebních forem a formiček, jež nalézáte na této nahrávce. Jsou svědectvím o uzdravování duše a nepochybně mají samy ozdravný účin. Noční optika ještě nedohlédá dna své zkalené duše, jádrová přesvědčení čili core beliefs ještě nezbavila posledních slupek, jsou ukryta pod hladinou vědomí jako korály, které se až časem rozvibrují pravým odstínem..."

Jakub Dvořáček - leader, piano, keyboards

Miroslav Nosek - guitars

Štěpán Zbytovský - flute, bass clarinet

Jan Keller - violoncello, bass guitar

Jan Dvořák - drums

Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč. 

Web kapely: www.nocnioptika.net

original music & crossover
On-line vstupenka
Vstupenky jsou již vyprodané